Przedszkole Nr 263
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole Nr 263 > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

  Drukuj
 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola nr 263

Przedszkole nr 263 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola nr 263.

  • Data publikacji strony internetowej: 30-10-2009
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 17-02-2017

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

1.     Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.

2.     Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.

3.     Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.

4.     Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.

5.     Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.

6.     Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

7.     Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

8.     Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.

9.     Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

          aktualizację deklaracji sporządzono 19-03-2021

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Makarewicz, bmakarewicz@edu.um.warszawa.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 0 22 838 37 15. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Budynek znajduje się przy ul. Miłej.

Dojścia piesze są od ulic: Okopowej i Smoczej.

Dojazd :

Tramwaj: 1, 22, 27.

Autobus: 180, 157.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Przedszkole nr 263 stanowi budynek piętrowy, wolnostojący, w części podpiwniczony, otoczony ogrodem.
Wejście na teren przedszkola, następuje bezpośrednio z pasa pieszego przez furtkę, dalej wewnętrznego chodnika prowadzącego do głównego wejścia budynku.
Do drzwi głównych przedszkola wiodą trzy zewnętrzne stopnie schodów bez pochylni i platformy.
Przedszkole objęte jest monitoringiem wizyjnym. Monitoring obejmuje teren wokół placówki: wejście główne, zewnętrzne ciągi piesze wokół budynku wzdłuż okien i drzwi bocznych. Osoby uprawnione maja prawo wstępu z psem asystującym.
Pracownicy przedszkola nie posiadają kompetencji w zakresie języka migowego.
Na parterze budynku wszystkie pomieszczenia są dostępne do samodzielnego korzystania dla osób ze szczególnymi potrzebami lub przy wsparciu wyznaczonego pracownika. Toaleta na parterze budynku nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
W przedszkolu znajdują się plany rozkładu pomieszczeń wykonane w sposób wizualny. Placówka nie posiada informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób dotykowy i głosowy.
W przypadku ewakuacji, zostaje wyznaczony pracownik do pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami.

Raport o stanie dostepnosci.pdf

 
 
Wprowadził Jankowska-Kacprzak Renata (Przedszkole nr 263) 22-09-2020
Aktualizujący Makarewicz Beata 23-03-2021
Zatwierdzający Makarewicz Beata 23-03-2021
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 23-03-2021
Liczba odwiedzin: 231
Rejestr zmian